İletişim

                 

                         

                                  

GENEL KURUL İLANI

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ

KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

EDİRNE

 

 

            Birliğimizin 2020/2021 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/01/2022tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11.00’de Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda  yapılacaktır.

 

            Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 27’nci ve 31’inci Maddeleri hükümlerine göre 13/01/2022 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11.00’de Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.

            Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

 

                                                                                                     

              

                                                                                  YÖNETİM  KURULU

                       

 

                                                             GÜNDEM

 

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili, 

 

2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı,

 

3- 2020/2021 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi,

 

4- 2020/2021 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp, karara bağlanması,

 

5- 2020/2021 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının oya sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi ve 2020/2021 iş yılı faaliyetleri neticesinde oluşan karın dağıtımı ile 2015/2016 iş yılı ortak dışı işlemlerden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtım esaslarının oya sunulması,

 

6- 2021/2022 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

 

 7- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdüre ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi.

 

 

 

8- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma, ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma vb. gibi konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması,

 

9- Yönetim kurulunca hazırlanmış olan “Denetim ve Rehberlik Birimi Başkanlığı”, “Hukuk Müşavirliği” “İnsan Kaynakları” ve “Satınalma” Yönetmeliklerinde yapılacak değişikliklere ait raporların görüşülerek karara bağlanması,

 

10- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İşletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarına ait hazırlanan raporun görüşülerek karara bağlanması,

 

11- Gayrimenkul alım ve satım işlerinin BirliğimizSatınalma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,

 

12- İmalat ve inşaat işlerinin Birliğimiz Satınalma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,

 

13- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2021/2022 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması,

 

14- Kooperatiflerimizde 2021/2022 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporun görüşülmesi ve karara bağlanması,

 

15- Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun belirlenmesi,

           

16- Dilek ve temenniler, kapanış.